• Kancelaria Adwokacka Tomasz Zienowicz
 • (f.) 81-372 Gdynia, ul. Świętojańska 23
 • 83-300, Kartuzy, ul. Kościuszki 22
 • kancelaria@zienowicz.com
 • tel./fax 058 686 11 59 kom. 509 39 19 11


Kancelaria Adwokacka

adwokat dr Tomasz Zienowicz
81-372 Gdynia, ul. Świętojańska 23
83-300 Kartuzy,ul.Kościuszki 22
kancelaria@zienowicz.com

Godziny otwarcia:
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00
tel./fax 058 686 11 59

Adwokat dr Tomasz Zienowicz

doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji;

 • 1. Egzekucja z akcji spółek akcyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu - uwagi de lege ferenda - Currenda 2003
 • 2. Opcje walutowe w orzecznictwie - Pieniądze i Więź 2011
 • 3. Krótka sprzedaż – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2016
 • 4. Transgraniczna działalność inwestycyjna na obszarze OECD 2017 – rozprawa doktorska
 • 5. Escrow a powiernictwo w kontekście uzasadnionych oczekiwań w procesie stanowienia prawa - PN Disputatio 2018
 • 6. Opłacalność nielegalnego hazardu - zarys teoretyczny oraz uwagi de lege ferenda - PN Disputatio 2018
 • 7. Artificial intelligence i singularity w procesie stosowania prawa - Prawo Mediów Elektronicznych 2019

uczestnik konferencji;

 • 1. Zjazd Katedr i Zakładów Praw Gospodarczego Publicznego, Gdańsk 2015
 • 2. Aktualne problemy z zakresu przestępczości gospodarczej, Gdańsk 2018
 • 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce", Gdańsk 2018

Kancelaria

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, a w szczególności udzielaniem porad prawnych, sporządzeniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami.